Конкурс 05/12/2007 (МХ-4)

Перегляди: 2241
Додано: 2012-12-25 23:00:14 (admin)
Оновлено: 2018-12-23 14:24:51 (E.v.g.)

 

 

 

РІШЕННЯ № 1714

 

05.12.2007                                                  м. Київ                                           Протокол № 47

 

Про затвердження  конкурсних умов

 

 Розглянувши інформацію ліцензійного департаменту, департаменту  контрольно-аналітичної роботи та фінансово-економічного управління, керуючись ст. 25 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, Законом України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада 

 

вирішила:

1.                Затвердити конкурсні умови згідно з додатком до рішення(підписаним заступником директора департаменту контрольно-аналітичної роботи, заступником начальника управління контролю та моніторингу, начальником фінансово-економічного управління, начальником ліцензійно-реєстраційного управління, начальником відділу частотного погодження та міжвідомчої координації).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови Національної ради І.Куруса.

 

 

Голова Національної ради                       /підпис/                                  В. Шевченко

 

 

Відповідальний секретар                         /підпис/                                  В. Лясовський

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Національної ради

05.12.2007 № 1714

 

Конкурсні умови

 

1. Ліцензійні умови для мовлення

Для участі у конкурсі на мовлення  претенденти подають заяву на отримання ліцензії на мовлення та інші документи відповідно до вимог статей  8, 9, 10, 22, 24, 28 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” та положень Національної ради.

 

Конкурсні документи не розглядаються без підтвердження сплати конкурсної гарантії *. Грошовий внесок під конкурсну гарантію сплачується до завершення прийому документів.

 

До пакету документів на участь у конкурсі, у разі наявності, претенденти долучають копії чинних ліцензій Національної ради на мовлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вимоги до програмної концепції

- мова ведення передач – українська (крім культурно-мистецької програми);

- програмне наповнення:

№ з/п

Програма

Основу програмної концепції мовлення

в період з 06:00 до 23:00 обсягом

(не менше 70 %від загального обсягу):

1

Культурно-мистецька

Культурно-мистецькі передачі, в тому числі мовами національних меншин

2

Дитяча

Дитячі передачі, що можуть містити мультиплікаційні, художні та документальні фільми для дітей

3

Пізнавальна

Науково-просвітницькі, освітні передачі про навколишнє середовище, взаємозв’язок природи і людини тощо

4

Кіно(телесеріал)

Художні та документальні фільми, телесеріали

5

Гумористична

Розважальні, гумористичні, сатиричні передачі, що можуть містити фрагменти концертів, вікторин тощо

6

Оригінальний проект

Передачі, які відзначаються самобутністю і розширюють тематично-зображальну палітру вітчизняного телебачення

7

Оригінальний проект

Передачі, які відзначаються самобутністю і розширюють тематично-зображальну палітру вітчизняного телебачення

8

Оригінальний проект

Передачі, які відзначаються самобутністю і розширюють тематично-зображальну палітру вітчизняного телебачення

 

 

3.  Вимоги до організаційно-технічних зобов’язань учасників конкурсу

 

Відповідно до статей 12, 20, 24 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, претендент на участь у конкурсі надає інформацію про:

 

–  стандарт мовлення – цифровий;

 

–  тип передавача (твердотільний);

 

–  захист студійних приміщень від несанкціонованого доступу;

 

– термін початку мовлення (не пізніше двох місяців після видачі ліцензії за умови розбудови мережі провайдером).

 

4. Вимоги до фінансових та інвестиційних зобов’язань учасників конкурсу

 

Відповідно до статей 25, 26, 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, фінансові та інвестиційні зобов’язання претендента на участь у конкурсі повинні містити інформацію про:

 
 

–       наявність фінансово-економічних можливостей забезпечувати розповсюдження програм;

–       інвестування коштів у забезпечення споживачів перетворювачами цифрового сигналу;

 

 –  джерела забезпечення інвестиційного проекту;

 

 –  основні етапи виконання інвестиційного проекту та термін його окупності;

 

 –  передбачуваний рівень рентабельності підприємства.

 

* У разі погодження Міністерством фінансів України „Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження, переоформлення ліцензії на мовлення” до граничного терміну подачі заяви на видачу ліцензії, Національна рада має право вносити зміни.

 

 

 

 

Заступник директора

департаменту контрольно-аналітичної роботи           /підпис/                М. Пузирей

 

Заступник начальника

управління контролю та моніторингу                          /підпис/                О. Кривша

 

Начальник

фінансово-економічного управління                            /підпис/                 Р. Руденко

 

Начальник

ліцензійно-реєстраційного управління                            /підпис/                 Л. Запорожець

 

Начальник відділу частотного погодження

та міжвідомчої координації                                             /підпис/               Т. Мироненко

 

 

РІШЕННЯ № 1715

 

05.12.2007                                                     м. Київ                                           Протокол № 47

 

Про оголошення конкурсу

на отримання ліцензії на мовлення

на загальнонаціональному каналі мовлення

цифрової багатоканальної телемережі МХ-4

 

 Розглянувши інформацію ліцензійного департаменту щодо виконання Плану поетапного переходу телемовлення на цифрові стандарти мовлення, керуючись ст. 21, 22, 25 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, Законом України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада 

 

вирішила:

1.     Оголосити конкурс на отримання ліцензії на мовлення на загальнонаціональному каналі мовлення цифрової багатоканальної телемережі МХ-4, відповідно до рішення Національної ради від  05.12.2007 „Про затвердження конкурсних умов”, згідно з додатком (текст повідомлення).

2.    Конкурсну гарантію встановити в розмірі 5% від максимального розміру ліцензійного збору.

3.    Затвердити текст повідомлення „Про проведення конкурсу на мовлення”.

4.    Відділу зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю опублікувати оголошення про конкурс у засобах масової інформації.

5.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради І.Куруса.

 

Голова Національної ради                       /підпис/                                  В. Шевченко

 

 

Відповідальний секретар                         /підпис/                                  В. Лясовський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Національної ради

05.12.2007 № 1715

 

Стислі відомості про програму, максимальний розмір ліцензійного збору, конкурсну гарантію та граничний обсяг мовлення

 

Програма

Граничний обсяг мовлення

Максимальний розмір ліцензійного збору, грн.

 

Конкурсна гарантія, грн. (5% максимального розміру ліцензійного збору)

Культурно-мистецька

24 год./добу

1315479,47

65773,97

Дитяча

24 год./добу

1315479,47

65773,97

Пізнавальна

24 год./добу

1315479,47

65773,97

Кіно(телесеріал)

24 год./добу

1315479,47

65773,97

Гумористична

24 год./добу

1315479,47

65773,97

Оригінальний проект

24 год./добу

1315479,47

65773,97

Оригінальний проект

24 год./добу

1315479,47

65773,97

Оригінальний проект

24 год./добу

1315479,47

65773,97

 

Конкурсні умови

 

1. Ліцензійні умови для мовлення

Для участі у конкурсі на мовлення  претенденти подають заяву на отримання ліцензії на мовлення та інші документи відповідно до вимог статей  8, 9, 10, 22, 24, 28 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” та положень Національної ради.

 

Конкурсні документи не розглядаються без підтвердження сплати конкурсної гарантії *. Грошовий внесок під конкурсну гарантію сплачується до завершення прийому документів.

 

До пакету документів на участь у конкурсі, у разі наявності, претенденти долучають копії чинних ліцензій Національної ради на мовлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вимоги до програмної концепції

- мова ведення передач – українська (крім культурно-мистецької програми);

- програмне наповнення:

№ з/п

Програма

Основу програмної концепції мовлення

в період з 06:00 до 23:00 обсягом

(не менше 70 %від загального обсягу):

1

Культурно-мистецька

Культурно-мистецькі передачі, в тому числі мовами національних меншин

2

Дитяча

Дитячі передачі, що можуть містити мультиплікаційні, художні та документальні фільми для дітей

3

Пізнавальна

Науково-просвітницькі, освітні передачі про навколишнє середовище, взаємозв’язок природи і людини тощо

4

Кіно(телесеріал)

Художні та документальні фільми, телесеріали

5

Гумористична

Розважальні, гумористичні, сатиричні передачі, що можуть містити фрагменти концертів, вікторин тощо

6

Оригінальний проект

Передачі, які відзначаються самобутністю і розширюють тематично-зображальну палітру вітчизняного телебачення

7

Оригінальний проект

Передачі, які відзначаються самобутністю і розширюють тематично-зображальну палітру вітчизняного телебачення

8

Оригінальний проект

Передачі, які відзначаються самобутністю і розширюють тематично-зображальну палітру вітчизняного телебачення

 

 

3.  Вимоги до організаційно-технічних зобов’язань учасників конкурсу

 

Відповідно до статей 12, 20, 24 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, претендент на участь у конкурсі надає інформацію про:

 

–  стандарт мовлення – цифровий;

 

–  тип передавача (твердотільний);

 

–  захист студійних приміщень від несанкціонованого доступу;

 

– термін початку мовлення (не пізніше двох місяців після видачі ліцензії за умови розбудови мережі провайдером).

 

4. Вимоги до фінансових та інвестиційних зобов’язань учасників конкурсу

 

Відповідно до статей 25, 26, 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, фінансові та інвестиційні зобов’язання претендента на участь у конкурсі повинні містити інформацію про:

 
 

–       наявність фінансово-економічних можливостей забезпечувати розповсюдження програм;

–       інвестування коштів у забезпечення споживачів перетворювачами цифрового сигналу;

 

 –  джерела забезпечення інвестиційного проекту;

 

 –  основні етапи виконання інвестиційного проекту та термін його окупності;

 

 –  передбачуваний рівень рентабельності підприємства.

 

* У разі погодження Міністерством фінансів України „Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження, переоформлення ліцензії на мовлення” до граничного терміну подачі заяви на видачу ліцензії, Національна рада має право вносити зміни.

 

Заяви на участь у конкурсі приймаються Національною радою з 08.01.2008 рокуза адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 2,  т. 278-73-04.

 

Граничний термін подачі заяв на видачу ліцензії – до 18.00 години  06.02.2008 року.

 

Граничний термін підбиття підсумків конкурсу про визначення переможців і видачу ліцензії на мовлення – 06.04.2008 року.

 

 

 

Заступник директора

департаменту контрольно-аналітичної роботи           /підпис/                М. Пузирей

Заступник начальника

управління контролю та моніторингу                          /підпис/                О. Кривша

 

Начальник

фінансово-економічного управління                            /підпис/                 Р. Руденко

 

Начальник

ліцензійно-реєстраційного управління                          /підпис/                 Л. Запорожець

 

Начальник відділу частотного погодження

та міжвідомчої координації                                             /підпис/               Т. Мироненко

 Наші друзі та партнери:


<<
Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні 2006-2024
>>