ТОВ „Псьол ЛТД” відмовлено у продовженні терміну дії ліцензії (Відкрите радіо - Кременчук)

Перегляди: 2976
Додано: 2012-12-20 12:14:37 (vlad1234)
Оновлено: 2018-12-17 19:39:12 (E.v.g.)

Керуючись пунктом „а” частини 7 статті 33 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, Національна рада на засіданні 19 грудня вирішила відмовити товариству з обмеженою відповідальністю „Псьол ЛТД”, м. Кременчук Полтавської обл., у продовженні терміну дії ліцензії на мовлення з використанням частоти 102,5 МГц у м. Кременчуці (потужність передавача – 0,5 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу). За словами заступника голови Національної ради Лариси Мудрак, заява щодо продовження терміну дії ліцензії була подана товариством із простроченням у 31 день, а також із порушенням рішення Національної ради від 28.11.2007 № 1700, відповідно до якого документи на переоформлення/продовження ліцензії подаються особисто представником, який згідно з вимогами чинного законодавства уповноважений на це суб’єктом господарювання.

 

Водночас регулятор зобов’язав відповідне управління після закінчення терміну дії ліцензії на мовлення ТОВ „Псьол ЛТД” – 4 травня 2013 року – підготувати матеріали щодо оголошення конкурсу на мовлення з використанням частоти 102,5 МГц у м. Кременчуці, потужність передавача – 0,5 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу.

сайт НР

Довідка

 

Стаття 33. Продовження строку дії ліцензії на мовлення

     1. Кожний ліцензіат  має  право  на  продовження  строку  дії
ліцензії на мовлення.

     2. Для  продовження строку дії ліцензії на мовлення необхідно
не раніше ніж за 210 днів  та  не  пізніше  ніж  за  180  днів  до
закінчення  строку  дії ліцензії подати до Національної ради заяву
про продовження ліцензії на мовлення відповідно до вимог статті 24
цього  Закону.  Заяву про продовження строку дії ліцензії,  подану
раніше  ніж  за  210  днів  до  закінчення  строку  дії  ліцензії,
Національна  рада  повертає ліцензіату без розгляду протягом п'яти
робочих днів з дня її надходження.

     3. Заява про продовження  строку  дії  ліцензії  на  мовлення
розглядається  і рішення щодо неї приймається не пізніше ніж за 60
днів до закінчення строку дії ліцензії.

     4. За результатами розгляду заяви  Національна  рада  приймає
рішення  про  продовження  строку дії ліцензії на мовлення або про
відмову у продовженні строку дії ліцензії.  Протягом п'яти робочих
днів   після   прийняття  відповідного  рішення  Національна  рада
письмово повідомляє заявника про результати розгляду  його  заяви.
Копія рішення надсилається або видається.  У рішенні про відмову у
продовженні строку дії ліцензії Національна рада визначає підстави
прийняття  такого  рішення відповідно до вимог частини сьомої цієї
статті.

     5. При розгляді заяви та прийнятті  рішення  про  продовження
дії  ліцензії на мовлення Національна рада не може змінювати умови
ліцензії, крім випадків коли:

     по закінченні строку дії ліцензії  відбувається  перехід  від
аналогового  до цифрового мовлення в порядку,  визначеному статтею
22 цього Закону;

     необхідність зміни технічних характеристик мовлення зумовлена
внесенням  відповідних змін до Національної таблиці розподілу смуг
радіочастот  України  та/або  Плану  використання  радіочастотного
ресурсу України;

     умови ліцензії не відповідають вимогам закону;

     зміни умов  ліцензії  запропоновані  ліцензіатом і підтримані
Національною радою.

     6. Ліцензія на мовлення з продовженим строком дії  вручається
ліцензіату  Національною  радою  не  раніше ніж в останній робочий
день строку дії попередньої ліцензії за умови сплати  ліцензійного
збору відповідно до вимог статті 31 цього Закону.
{  Частина шоста статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1957-VI ( 1957-17 ) від 10.03.2010 }


     7. Національна  рада  може  прийняти  рішення  про  відмову у
продовженні строку дії ліцензії на мовлення лише за умови, якщо:

     а) ліцензіат подав заяву на продовження строку  дії  ліцензії
пізніше ніж за 180 днів до закінчення строку дії ліцензії;


     б) протягом  дії  ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії
та  вимоги  чинного  законодавства.  Ці  порушення  повинні   бути
підтверджені   рішеннями   та   санкціями  Національної  ради,  не
скасованими у визначеному законодавством порядку, або відповідними
судовими рішеннями;

     в) ліцензіат  не  відповідає  вимогам  статті  9  або частини
другої статті 12 цього Закону.

     8. Відмову у продовженні  строку  дії  ліцензії  на  мовлення
можна оскаржити до суду у тримісячний термін.

     9. Організація,  якій  відмовлено  у  продовженні  строку дії
ліцензії на мовлення,  не позбавляється права подавати  заяви  про
видачу  ліцензії  і брати участь у конкурсах на отримання ліцензії
на загальних підставах відповідно до вимог цього Закону. Наші друзі та партнери:


<<
Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні 2006-2024
>>